ప్రధాన కార్యాలయం

88/49-50 Moo 1, Bantanai Sub – District, Pakkred District Nonthaburi 11120 THAILAND

HQ I&V-BIO QR

కాల్ చేయండి

+66 (0) 2159 0390

Business hours

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు
9:00 am – 5:30 pm

Thailand team
India production team
Ecuador production
TH-flag

Thailand
I&V BIO Co.,Ltd.
(Phang Nga)

32 Moo 5, Khok Kloi Sub-district
Takua Thung District
Phang Nga 82140
Tel. +66 (76) 410 680
Contact Person : Ms. Janthida (June)
E-mail : janthida@iandv-bio.com
Mob. +66 (0) 93 495 5788

IN-flag

India
I&V BIO
India Pte.,Ltd.

Survey No. 159-2 Vemavaram Village & Post, Thongangi Mandal, East Godavari, Andhra Pradesh – 533408, INDIA.
Contact Person: Mr. Y. Krishna Reddy

Email : geekayconcepts@gmail.com
Mob. +91 8179579704

EC-flag

Ecuador

I&V BIO S.A.

San Pablo, Santa Elena, Ecuador. 
Tel. +593 4 2075400
Contact Person : Mr. Jose Carlos Pere Idrovo
E-mail : jcpi@codemet.com
information@iv-bio.com
Mob. +593 993044950

Indonesia production
Vietnam team
I&V-BIO Bangladesh
ID-flag

Indonesia

PT. I&V BIO INDONESIA

PT. IANDV BIO INDONESIA
Jl. Raya Pesisir Rajabasa No. 638 Rt 1/1 Dusun 1, Desa Way Muli,Kec Rajabasa, Lampung Selatan 35552 Indonesia
Tel. +62 821 8166 4266
Contact Person : Waiso
E-mail : waiso@iandv-bio.id
Mob. +62 813 1085 8877

VM-flag

Vietnam

I&V BIO Artemia Nauplii Center Co.,Ltd.

Hoa Thanh Village, An Hai Commune
Ninh Phuoc District, Ninh Thuan Province
Tel. +84 259 3865358
Contact Person : Mr. Le Manh Linh
E-mail : linh.le@iandv-bio.vn
Email sales : sales@iandv-bio.vn
Mob.+84 93 7967168

BG-flag

Bangladesh

I&V BIO Bangladesh Ltd.

Coming soon

దిశలు

Let’s have a coffee at our headquarters!

How to find us

Get directions here.

Parking

88/49-50 Moo 1, Bantanai Sub – District,
Pakkred District Nonthaburi 11120 THAILAND

We're here for you. Say hi!

Contact us for a free estimate!